ส่วนลดพิเศษ 10% บริการส่งด่วนฟรี หาเจอทุกเล่ม บริการส่งหนังสือตามสั่ง บริการเก็บเงินปลายทาง

คู่มือสอบตำแหน่งเสมียน ศูนย์การนักศึกษาวิชาทหาร

260.00 ฿

คำอธิบาย

แชร์

คู่มือสอบตำแหน่งเสมียน ศูนย์การนักศึกษาวิชาทหาร

สารบัญ

*ความรู้เกี่ยวกับศูนย์การนักศึกษาวิชาทหาร

**ความรู้เกี่ยวกับวิชาภาษาไทย

*การสร้างคำโดยใช้คำมูล คำประสม คำสมาส คำสนธิ คำซ้ำ และคำซ้อน

*วิเคราะห์ชนิดและหน้าที่ของคำในประโยค

*วิเคราะห์ความแตกต่างของภาษาพูดและภาษาเขียน

*การแต่งบทร้อยกรองประเภทกาพย์ยานี 11

*การสร้างคำสมาส

*ลักษณะของประโยค

*การแต่งบทร้อยกรองประเภทกลอนสุภาพ

*จำแนกและใช้คำที่มาจากต่างประเทศ

*โครงสร้างของประโยคซับซ้อน

*ระดับของภาษา

*การใช้คำทับศัพท์และศัพท์บัญญัติ

*การวิเคราะห์และเปรียบเทียบสำนวนที่เป็นคำพังเพยและคำสุภาษิต

*แนวข้อสอบ ภาษาไทย ชุดที่ 1.

*แนวข้อสอบ ภาษาไทย ชุดที่ 2.

*แนวข้อสอบ ภาษาไทย ชุดที่ 3.

*แนวข้อสอบ ภาษาไทย ชุดที่ 4.

*แนวข้อสอบ ภาษาไทย ชุดที่ 5.

*แนวข้อสอบ ภาษาไทย ชุดที่ 6.

*แนวข้อสอบ ภาษาอังกฤษชุดที่ 1.

*แนวข้อสอบ ภาษาอังกฤษชุดที่ 2.

*แนวข้อสอบ ภาษาอังกฤษชุดที่ 3.

*แนวข้อสอบ ภาษาอังกฤษชุดที่ 4.

*แนวข้อสอบ ภาษาอังกฤษชุดที่ 5.

*ระเบียบกองทัพบกว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2555

*แนวข้อสอบ ระเบียบกองทัพบกว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2555

*ความรู้เกี่ยวกับการจัดการสำนักงาน

*แนวข้อสอบ การจัดการสำนักงาน

*ความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติงานด้านเอกสาร

*แนวข้อสอบงานด้านเอกสาร

*แนวข้อสอบเหตุการณ์ปัจจุบัน เศรษฐกิจ สังคม

*เทคนิคการสอบสัมภาษณ์

   

 

Facebook Comments

แชร์
Cart
Your cart is currently empty.