loader-image

BC-2658 คัมภีร์ข้อสอบนายร้อยตำรวจสายสอบสวนและนิติกร

320.00 ฿

รายละเอียดเพิ่มเติม

แชร์

คัมภีร์ข้อสอบนายร้อยตำรวจชั้นสัญญาบัตร

สายสอบสวนและนิติกร

ในเล่มเป็นการเจาะข้อสอบพร้อมคำเฉลยอธิบาย ออกใหม่ปี 57 นี้้

พร้อมกับแนวข้อสอบภาษาอังกฤษ
ประกอบด้วย
     Δ  เจาะข้อสอบกฎหมายอาญา
Δ  เจาะข้อสอบกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
Δ  เจาะข้อสอบกฎหมายลักษณะพยาน
Δ  เจาะข้อสอบวิธีปฏิบัิตราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 2 ชุด
Δ  เจาะข้อสอบรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม
     Δ  เจาะข้อสอบ พ.ร.บ.ตำรวจแห่งชาติ
Δ  เจาะข้อสอบ กฎ ก.ตร.ว่าด้วยการสืบสวนข้อเท็จจริง
Δ   เจาะข้อสอบ กฎ ก.ตร.ว่าด้วยประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตำรวจ พ.ศ. 2551 และปรับปรุงฉบับที่ 2 พ.ศ. 2553
    Δ    เจาะข้อสอบพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546
    Δ   เจาะข้อสอบความสามารถทั่ไปในการคิดเชิงเหตุผลและจำนวน
ชุดที่ 1
Δ เจาะข้อสอบความสามารถทั่ไปในการคิดเชิงเหตุผลและจำนวน
ชุดที่ 2
      Δ เจาะข้อสอบความสามารถทั่ไปในการคิดเชิงเหตุผลและจำนวน ชุดที่ 3

       Δ เจาะข้อสอบความสามารถทั่ไปในการคิดเชิงเหตุผลและจำนวน
ชุดที่ 4

      Δ เจาะข้อสอบความสามารถทั่ไปในการคิดเชิงเหตุผลและจำนวน
ชุดที่ 5
      Δ เจาะข้อสอบภาษาอังกฤษทางด้านไวยากรร์ (Structure/Grammar)
Δ เจาะข้อสอบการสนทนา (Conversation)
Δ เจาะข้อสอบคำศัพท์  (Vocabulary)
Δ เจาะข้อสอบการอ่านบทความ (Reading Comprehension
)


ราคา พิเศษ 320  บาท

จัดทำโดย….สถาบัน The Best Center

 

Facebook Comments
สมัคร งาน สอบ ก.พ. ภาค ก. งานราชการ สอบ ก.พ. ภาค ก. รับสมัคร สอบ สอบ ก.พ. ภาค ก. 2557 สอบ สอบ ก.พ. ภาค ก. 57 สอบ ก.พ. ภาค ก. เปิดสอบ

รวมแนวข้อสอบ แจกฟรี!! ภาค ก. ก.พ. คลิกที่นี่!! new

สนใจหนังสือคู่มือ ภาค ก. ก.พ. หรือ

คอร์สติวเข้ม ภาค ก. ก.พ. หรือ

DVD+ชุดคู่มือเตรียมสอบ ภาค ก. ก.พ.

ที่จัดทำโดย.. The Best Center คลิกที่นี่

โทรสอบถาม Tel: 0-2318-6868,081-4969907 หรือ Line ID: @thebestcenter


แชร์
Cart
Your cart is currently empty.