loader-image

BC-3341 คู่มือเตรียมสอบ รองสารวัตร ทำหน้าที่บัญชี

320.00 ฿

รายละเอียดเพิ่มเติม

แชร์

คู่มือ+ข้ออสอบรองสารวัตร
  
 สายบัญชี
                                  ชัั้นสัญญาบัตร
กองบังคับการตำรวจท่องเที่ยว

ภายในเล่มมีเจาะเนื้อหาแนวข้อสอบ ครบทุกเรื่องที่กำหนดในการออกสอบ   ใหม่ในปี 57 พร้อมคำเฉลยอธิบาย

ประกอบด้วย

     –  หลักการบัญชีทั่วไป
–  ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักพื้นฐานการเงินและบัญชี
–  เจาะแนวข้อสอบการบัญชีการเงิน

        –  หลักเกณฑ์การตรวจสอบบัญชีการเงินเบื้องต้น
– เจาะข้อสอบ
–  กระบวนการงบประมาณ
–  เจาะข้อสอบ
     –  หลักการและนโยบายบัญชีสำหรับหน่วยงานภาครัฐ ฉบับที่ 2
–  มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ  ฉบับที่่ 1 เรื่อง การนำเสนองบการเงิน
–  มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ  ฉบับที่ 3  เรื่องนโยบายการบัญชี การเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชี และข้อผิดพลาด
–  มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ  แบับที่ 13  เรื่อง สัญญาเช่า
–  ร่างนโยบายการบัญชีภาครัฐ เรื่อง เงินลงทุน
     –  เจาะข้อสอบภาษาอังกฤษ ทางด้านไวยากรณ์
-โจทย์การสนทนา (Conversation)
–  เจาะข้อสอบคำศัพท์ (Vocabulary)
–  เจาะข้อสอบการอ่านบทความ (Reading Comprehension)
–  เจาะข้อสอบภาษาอังกฤษ ชุดที่่ 2
    
–  เจาะข้อสอบ พรบ. ตำรวจแห่งชาติ พ.ศ. 2547  และที่แก้ไขเพิ่มติม
–  เจาะข้อสอบกฎ ก.ตร. ว่าด้วยการสืบสวนข้อเท็จจริง พ.ศ. 2556
–  เจาะข้อสอบ กฎ ก.ตร. ว่าด้วยประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตำรวจ พ.ศ. 2551  และปรับปรุงฉบับที่่ 2  พ.ศ. 2553

     –  เจาะข้อสอบ พ.ร.ฎ.ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 ราคา พิเศษ 320  บาท

จัดทำโดย….สถาบัน The Best Center

 

Facebook Comments
สมัคร งาน สอบ ก.พ. ภาค ก. งานราชการ สอบ ก.พ. ภาค ก. รับสมัคร สอบ สอบ ก.พ. ภาค ก. 2557 สอบ สอบ ก.พ. ภาค ก. 57 สอบ ก.พ. ภาค ก. เปิดสอบ

รวมแนวข้อสอบ แจกฟรี!! ภาค ก. ก.พ. คลิกที่นี่!! new

สนใจหนังสือคู่มือ ภาค ก. ก.พ. หรือ

คอร์สติวเข้ม ภาค ก. ก.พ. หรือ

DVD+ชุดคู่มือเตรียมสอบ ภาค ก. ก.พ.

ที่จัดทำโดย.. The Best Center คลิกที่นี่

โทรสอบถาม Tel: 0-2318-6868,081-4969907 หรือ Line ID: @thebestcenter


แชร์
Cart
Your cart is currently empty.