loader-image

BC-2696 คู่มือเตรียมสอบเจ้าหน้าที่่วิเคราะห์นโยบายและแผน (กรมอุทยานแห่งชาต ฯ)

260.00 ฿

รายละเอียดเพิ่มเติม

แชร์

คู่มือเตรียมสอบ

เจ้าหน้าทีี่วิเคราะห์นโยบายและแผน
       กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

   ประกอบด้วย

          1 ความรู้เกี่่ยวกับกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
2 ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ
–  เจาะแนวข้อสอบ 2 ชุด
          3 ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับนโยบายและแผนงาน
–  การวางแผนงานและโครงการ
–  องค์ประกอบของแผนงาน
–  การประเมินผลแผนงานและโครงการ
–  การจัดทำแผนกลยุทธ์
–  การเขียนโครงการ
–  การจัดทำโครงการการประเมินผล
–  การวิเคราะห์โครงการ
          4 พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และที่่แก้ไขเพ่ิมเติม
–  เจาะแนวข้อสอบ
          5 แนวนโยบายแห่งรัฐ
6 นโยบายรัฐบาล
7 แผนการบริหารราชการแผ่นดิน
          8 แผนพัฒนาเศรษฐกิจแห่งชาติ ฉบับที่ี 1  และอื่น ๆ
–  เจาะแนวข้อสอบแผนพัฒนา
          
9 ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
–  แนวข้อสอบเทคโนโลยีสารสนเทศเบื้องต้น
–  แนวข้อสอบวิเคราะห์นโยบายและแผน ชุดที่ 1
– แนวข้อสอบวิเคราะห์นโยบายและแผน ชุดที่  2
– แนวข้อสอบวิเคราะห์นโยบายและแผน ชุดที่   3
– แนวข้อสอบวิเคราะห์นโยบายและแผน ชุดที่   4
                     – แนวข้อสอบวิเคราะห์นโยบายและแผน ชุดที่   5

 

ราคา    260 บาท

   จัดทำโดย…….สถาบัน The Best Center

Facebook Comments
สมัคร งาน สอบ ก.พ. ภาค ก. งานราชการ สอบ ก.พ. ภาค ก. รับสมัคร สอบ สอบ ก.พ. ภาค ก. 2557 สอบ สอบ ก.พ. ภาค ก. 57 สอบ ก.พ. ภาค ก. เปิดสอบ

รวมแนวข้อสอบ แจกฟรี!! ภาค ก. ก.พ. คลิกที่นี่!! new

สนใจหนังสือคู่มือ ภาค ก. ก.พ. หรือ

คอร์สติวเข้ม ภาค ก. ก.พ. หรือ

DVD+ชุดคู่มือเตรียมสอบ ภาค ก. ก.พ.

ที่จัดทำโดย.. The Best Center คลิกที่นี่

โทรสอบถาม Tel: 0-2318-6868,081-4969907 หรือ Line ID: @thebestcenter


แชร์
Cart
Your cart is currently empty.