ส่วนลดพิเศษ 10% บริการส่งด่วนฟรี หาเจอทุกเล่ม บริการส่งหนังสือตามสั่ง บริการเก็บเงินปลายทาง

BC-2672 คู่มือ+ข้อสอบ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (กรมอุทยานแห่งชาต ฯ)

240.00 ฿

รายละเอียดเพิ่มเติม

แชร์

คู่มือ + ข้อสอบ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

มีทั้งเนื้อหาและเจาะแนวข้อสอบ

  ประกอบด้วย

        1  ความรู้เกี่ยวกับกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช
        2 ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ2526 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม
              –  เจาะแนวข้อสอบ
   3 ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
–  เจาะแนวข้อสอบ

4 ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่่ 4
–  เจาะแนวข้อสอบ
   5 พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และที่่แก้ไขเพ่ิมเติม
–  เจาะแนวข้อสอบ
        6 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
–  Microsoft Word
– Microsoft Excel
–  Microsoft Express
–  แบบทดสอบ Microsoft Excel
–  แบบทดสอบ Microsoft Word
–  แนวข้อสอบเทคโนโลยีสารสนเทศเบื้องต้น

     
ราคา    240 บาท

   จัดทำโดย…….สถาบัน The Best Center

Facebook Comments

แชร์
Cart
Your cart is currently empty.