ลดราคา!

คู่มือเตรียมสอบนักโภชนาการปฏิบัติการ กทม. ปี 2563 BC-34527

221.00 ฿234.00 ฿

รหัสสินค้า: ไม่ระบุ หมวดหมู่: , ป้ายกำกับ: ,

รายละเอียดเพิ่มเติม

แชร์

คู่มือเตรียมสอบนักโภชนาการปฏิบัติการ กทม. ปี 2563 BC-34527

รูปเล่ม : เข้าเล่มไสกาว

สารบัญ

*การสำรวจ วิเคราะห์ วิจัยปัญหาโภชนาการและสุขภาพของประชาชน

*การป้องกันและบำบัดโรคที่เกิดจากการบริโภคอาหารไม่สมดุล

*การวางแผนและเฝ้าระวังโรคด้วยวิธีการต่างๆ  ในการสำรวจภาวะโภชนาการของประชาชน

*การค้นคว้า และทดลอง วิเคราะห์คุณค่าอาหารและสารอาหารตามหลักวิชาการอาหารและโภชนาการ

*การส่งเสริมโภชนาการแบบต่างๆ

*การควบคุม ตรวจสอบ การบริการอาหารผู้ป่วยในโรงพยาบาลตามหลักโภชนาการและโภชนบำบัด

*ความรู้เกี่ยวกับการสุขาภิบาลอาหาร

*พระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2550

*แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติพ.ศ. 2550

และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ. 2553

*พระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ.2522

*แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. 2522

*พระราชบัญญัติ ยา พ.ศ. 2510

*แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติยา พ.ศ. 2510 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับฉบับที่ 6 พ.ศ. 2562

*หลักการโภชนาการที่เกี่ยวกับบทบาทของสารอาหารต่อสุขภาพ

*ความต้องการสารอาหาร และปัญหาโภชนาการ

*การให้คำปรึกษาด้านโภชนาการ และโภชนบำบัดทางการแพทย์

*แนวข้อสอบ นักวิชาการโภชนาการ ชุดที่ 1.

*แนวข้อสอบ นักวิชาการโภชนาการ ชุดที่ 2.

*แนวข้อสอบ นักวิชาการโภชนาการ ชุดที่ 3.

*แนวข้อสอบ นักวิชาการโภชนาการ ชุดที่ 4.

*แนวข้อสอบ นักวิชาการโภชนาการ ชุดที่ 5.

*แนวข้อสอบ นักวิชาการโภชนาการ ชุดที่ 6.

 

 

Facebook Comments

แชร์

ข้อมูลเพิ่มเติม

รูปแบบสินค้า

,

Cart
Your cart is currently empty.