ส่วนลดพิเศษ 10% บริการส่งด่วนฟรี หาเจอทุกเล่ม บริการส่งหนังสือตามสั่ง บริการเก็บเงินปลายทาง

BC-2320 คู่มือสอบเจ้าพนักงานธุรการสรรพากรปฏิบัติงาน

250.00 ฿

รายละเอียดเพิ่มเติม

แชร์

คู่มือสอบเจ้าพนักงานธุรการสรรพากรปฏิบัติงาน
 กรมสรรพากร
ใหม่ ออกเดือนมกราคม 2557

      ภายในเล่มมีเนื้อหาและเจาะข้อสอบ

ประกอบด้วย

–  ประวติการจัดตั้งและแบ่งส่วนราชการกรมสรรพากร วิสัยทัศน์ ค่านิยม
–  ประวัติความเป็นมาของกรมสรรพากร

     – งานธุรการ
         หลักการบริหารงานธุรการ
ขั้นตอนการปฏิบัติงานสารบรรณและงานธุรการทั่วไป
–  การเขียนหนังสือติดต่อราชการ
     –  เลขรหัสหนังสือ
     –  ระบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์
–  กฎ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีวาด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526
     –  ระเบียบว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ. 2555
     –  พรบ. บำเหน็จบำนาญข้าราฃการ พ.ศ. 2494 และที่แก้ไข
–  ความรู้ ทักษะเกี่ยวกับภาษาอังกฤษ (Structure, vocabulary, Reading Comprehension)
          –  เจาะแนวข้อสอบภาษาอังกฤษ  2 ชุด
  –  เจาะข้อสอบ ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับภาษีอากร ชุดที่ 1
     –  เจาะข้อสอบ ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับภาษีอากร ชุดที่ 2
    
–  เจาะข้อสอบ ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับภาษีอากร ชุดที่ 3

     –  เจาะข้อสอบความรู้ที่วไปเกี่ยวกับพนักงานราชการ
     –  เจาะข้อสอบ งานธุรการ
     –  เจาะข้อสอบ งานพัสดุ
     
–  เจาะข้อสอบ ระเบียบว่าด้วยการลาของข้าราชการ


  ราคา พิเศษ 250 บาท

จัดทำโดย……….สถาบัน The Best Center

 

Facebook Comments

แชร์
Cart
Your cart is currently empty.