ส่วนลดพิเศษ 10% บริการส่งด่วนฟรี หาเจอทุกเล่ม บริการส่งหนังสือตามสั่ง บริการเก็บเงินปลายทาง

BC-3167 คู่มือเตรียมสอบนักสังคมสงเคราะห์ กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน

250.00 ฿

คำอธิบาย

แชร์

คู่มือเตรียมสอบ
 นักสังคมสงเคราะห์ปฏิบัติการ
           กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน
     

มีเนื้อหาและเจาะข้อสอบที่กำหนดออกสอบ

ประกอบด้วย

     –  ความรู้เกี่ยวกับกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน
  –  พระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. 2553
        –  อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก
–  ความรู้เกี่ยวกับจิตวิทยาเด็กและวัยรุ่นทั่วไป
        –  ความรู้ด้านสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
–  งานสังคมสงเคราะห์ในกระบวนการยุติธรรม
        –  ความรู้ด้านสังคมสงเคราะห์ในการแก้ไขเด็กและเยาวชนที่กระทำผิด
–  การปฏิบัติงานสังคมสงเคราะห์ในสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน
         –  ความรู้ด้านอาชญาวิทยา และการกระทำผิดของเด็กและเยาวชน
–  ประวัติความเป็นมา แนวคิด และทฤษฎีที่่เกี่ยวข้องกับการกระทำผิดของเด็กและเยาวชน

        –  เจาะข้อสอบความรู้เกี่ยวกับกรมพินิจ
  เจาะข้อสอบความรู้ พ.ร.บ. ศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. 2553

ราคา พิเศษ 250 บาท

      จัดทำโดย    สถาบัน The Best Center

 

Facebook Comments

แชร์
Cart
Your cart is currently empty.