loader-image

BC-6281 คู่มือสอบพนักงานคุมประพฤติ กรมคุมประพฤติ

260.00 ฿

ประกอบด้วยเนื้อหา พรบ ล่าสุด และเจาะข้อสอบ

รายละเอียดเพิ่มเติม

แชร์

BC-6281  คู่มือสอบพนักงานคุมประพฤติ  กรมคุมประพฤติ

ประกอบด้วยเนื้อหา พรบ และเจาะข้อสอบ

*  ความเป็นมา วิสัยทัศน์ พันธกิจ อำนาจหน้าที่ของกรมคุมประพฤติ
*  พระราชบัญญัติคุมประพฤติ  พ.ศ. 2559

– แนวข้อสอบ
*
   พรบ.ศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัวพ.ศ. 2553 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

*  พรบ.ศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว (ฉบับที่ 2)พ.ศ. 2558
*
  พรบ.ศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว (ฉบับที่ 3)พ.ศ. 2558 –แนวข้อสอบ
*  พรบ.ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด  พ.ศ. 2545
– แนวข้อสอบ
*  พรบ.ราชทัณฑ์ พ.ศ.
2479(มาตรา 32 (5)-(8) มาตรา 43)

*  กฎกระทรวงฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2521)ออกตามความในพระราชบัญญัติราชทัณฑ์พุทธศักราช2479

                – แนวข้อสอบ
*  กฎกระทรวงมหาดไทย ออกตามความใน มาตรา
58 แห่งพระราชบัญญัติราชทัณฑ์ พ.ศ.2479

                – แนวข้อสอบ       

*  กฎกระทรวงฉบับที่ 14 (พ.ศ. 2553)ออกตามความในพระราชบัญญัติราชทัณฑ์ พุทธศักราช 2479

                – แนวข้อสอบ
* ระเบียบกระทรวงยุติธรรมว่าด้วยอาสาสมัครคุมประพฤติ พ.ศ.
2547
– แนวข้อสอบ

*  อาชญาวิทยาและทัณฑวิทยา
*  กระบวนการยุติธรรมทางอาญา

– แนวข้อสอบ
* ความรู้เกี่ยวกับงานคุมประพฤติ

*  จิตวิทยาและสังคมสงเคราะห์

*  การฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด

* การนำเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์มาใช้กับผู้กระทำความผิดในประเทศไทย

-แนวข้อสอบ พนักงานคุมประพฤติ                 

 

Facebook Comments
สมัคร งาน สอบ ก.พ. ภาค ก. งานราชการ สอบ ก.พ. ภาค ก. รับสมัคร สอบ สอบ ก.พ. ภาค ก. 2557 สอบ สอบ ก.พ. ภาค ก. 57 สอบ ก.พ. ภาค ก. เปิดสอบ

รวมแนวข้อสอบ แจกฟรี!! ภาค ก. ก.พ. คลิกที่นี่!! new

สนใจหนังสือคู่มือ ภาค ก. ก.พ. หรือ

คอร์สติวเข้ม ภาค ก. ก.พ. หรือ

DVD+ชุดคู่มือเตรียมสอบ ภาค ก. ก.พ.

ที่จัดทำโดย.. The Best Center คลิกที่นี่

โทรสอบถาม Tel: 0-2318-6868,081-4969907 หรือ Line ID: @thebestcenter


แชร์
Cart
Your cart is currently empty.