ส่วนลดพิเศษ 10% บริการส่งด่วนฟรี หาเจอทุกเล่ม บริการส่งหนังสือตามสั่ง บริการเก็บเงินปลายทาง

BC-6342 คู่มือสอบพนักงานบริหารงานทั่วไป สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

250.00 ฿

ประกอบด้วยเนื้อหา พรบ และเจาะข้อสอบ

คำอธิบาย

แชร์

BC-6342  คู่มือสอบพนักงานบริหารงานทั่วไป สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

ประกอบด้วยเนื้อหา พรบ และเจาะข้อสอบ

* ความเป็นมา วิสัยทัศน์ ค่านิยม บทบาทอำนาจหน้าที่  โครงสร้าง แผนกลยุทธ์

*  ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526และที่แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2
พ.ศ. 2548

 –  แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณพ.ศ. 2526และที่แก้ไข  ชุดที่ 1.

–  แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณพ.ศ. 2526และที่แก้ไข  ชุดที่ 2.

 ภาษาอังกฤษ

–  เจาะข้อสอบภาคไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ

  การสนทนา (Conversation/ Dialogues)

  การอ่านบทความ (Reading Comprehension)

* ความรู้เกี่ยวกับการใช้คอมพิวเตอร์

                –  Microsoft Word พร้อมเจาะข้อสอบ                                                         –  Microsoft Excel พร้อมเจาะข้อสอบ

                –  Microsoft PowerPoint   พร้อมเจาะข้อสอบ

                –  เจาะข้อสอบรวมความรู้ทางด้านคอมพิวเตอร์

การสรุปและวิเคราะห์งาน

*  แนวข้อสอบการสรุปวิเคราะห์งาน

*  แนวข้อสอบ บริหารงานทั่วไป                     

 

 

Facebook Comments

แชร์
Cart
Your cart is currently empty.