loader-image

BC-7189 คู่มือสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผน กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก

270.00 ฿

มีเนือหา พรบ และเจาะข้อสอบ

รายละเอียดเพิ่มเติม

แชร์

BC-7189  คู่มือสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผน  กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก

สารบัญ

*ประวัติความเป็นมา วิสัยทัศน์ พันธกิจ อำนาจหน้าที่

*ประวัติการแพทย์แผนไทย…จากอดีตสู่ปัจจุบัน  

*ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการแพทย์แผนไทย

*ภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย                                                               

*ทฤษฎีการแพทย์แผนไทย

*จรรยาวิชาชีพของผู้ประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทย                                          

*ข้อบังคับกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกว่าด้วยจรรยาข้าราชการกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก พ.ศ. 2557

*พระราชบัญญัติวิชาชีพการแพทย์แผนไทย พ.ศ. 2556

          –  แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติวิชาชีพการแพทย์แผนไทย พ.ศ. 2556

*พระราชบัญญัติการประกอบโรคศิลปะ พ.ศ. 2542

          –  แนวข้อสอบพระราชบัญญัติการประกอบโรคศิลปะ พ.ศ. 2542

*พระราชบัญญัติ ยา พ.ศ. 2510

          –  แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติยา พ.ศ. 2510

          –  เจาะข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547

          –  เจาะข้อสอบพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร ของราชการ พ.ศ. 2540

*การวางแผนเชิงกลยุทธ์

*การบริหารโครงการ(Project Management)

*ความรู้เกี่ยวกับการจัดทำงบประมาณ

*การประเมินผลแผนงานและโครงการ

*ทิศทางของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12(พ.ศ.2560-2564)

          –  เจาะข้อสอบเกี่ยวกับการจัดการงบประมาณ

         –  เจาะข้อสอบวิเคราะห์นโยบายและแผน

          –  เจาะข้อสอบความรู้ทั่วไป

Facebook Comments
สมัคร งาน สอบ ก.พ. ภาค ก. งานราชการ สอบ ก.พ. ภาค ก. รับสมัคร สอบ สอบ ก.พ. ภาค ก. 2557 สอบ สอบ ก.พ. ภาค ก. 57 สอบ ก.พ. ภาค ก. เปิดสอบ

รวมแนวข้อสอบ แจกฟรี!! ภาค ก. ก.พ. คลิกที่นี่!! new

สนใจหนังสือคู่มือ ภาค ก. ก.พ. หรือ

คอร์สติวเข้ม ภาค ก. ก.พ. หรือ

DVD+ชุดคู่มือเตรียมสอบ ภาค ก. ก.พ.

ที่จัดทำโดย.. The Best Center คลิกที่นี่

โทรสอบถาม Tel: 0-2318-6868,081-4969907 หรือ Line ID: @thebestcenter


แชร์
Cart
Your cart is currently empty.