loader-image

BC-3433 คู่มือเตรียมสอบ ผู้ช่วยพนักงานไต่สวน สายงานปราบปรามการทุจริต

260.00 ฿

รายละเอียดเพิ่มเติม

แชร์

คู่มือเตรียมสอบ
ผู้ช่วยพนักงานไต่สวนปฏิบัติการ
สำนักงาน ป.ป.ช.

   ครบทุกเนื้อหาที่่ใช้สอบและเจาะแนวข้อสอบในแต่ละเรื่อง 

ประกอบด้วย

          – พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.2542 แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.2550 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
–  เจาะแนวข้อสอบ


– พระราชบัญญัตติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2542
เจาะแนวข้อสอบ

      –  พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540
–  เจาะแนวข้อสอบ

     –  พระราชกฤษฎีการว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
–  เจาะข้อสอบ

     –  ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายอาญา
– เ จาะข้อสอบกฎหมายอาญา
–  เจาะแนวข้อสอบกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
–  เจาะแนวข้อสอบกฎหมายลักษณะพยาน

   –  ความรู้เกี่ยวกับยุทธศาสตร์ว่าด้วยการป้องกันและการปราบปรามการทุจริต ระยะที่่ 2
     –  ความรู้และความเข้าใจสาระสำคัญของข้อความภาษาอังกฤษในระดับเบื้องต้น
     

    ราคา เล่มละ 260 บาท

   จัดทำโดย…….ดร. สิงห์ทอง บัวชุม
                      
สถาบัน The Best Center

 

Facebook Comments
สมัคร งาน สอบ ก.พ. ภาค ก. งานราชการ สอบ ก.พ. ภาค ก. รับสมัคร สอบ สอบ ก.พ. ภาค ก. 2557 สอบ สอบ ก.พ. ภาค ก. 57 สอบ ก.พ. ภาค ก. เปิดสอบ

รวมแนวข้อสอบ แจกฟรี!! ภาค ก. ก.พ. คลิกที่นี่!! new

สนใจหนังสือคู่มือ ภาค ก. ก.พ. หรือ

คอร์สติวเข้ม ภาค ก. ก.พ. หรือ

DVD+ชุดคู่มือเตรียมสอบ ภาค ก. ก.พ.

ที่จัดทำโดย.. The Best Center คลิกที่นี่

โทรสอบถาม Tel: 0-2318-6868,081-4969907 หรือ Line ID: @thebestcenter


แชร์
Cart
Your cart is currently empty.