ระบบจะให้ท่านยืนยันการสมัครในหน้าต่างถัดไปและส่งลิงค์ยืนยันอีกครั้งไปที่อีเมล์ที่สมัคร
ลดราคา!

คู่มือเตรียมสอบนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ สำนักงานกิจการยุติธรรม ปี 2563

230.00 ฿243.00 ฿

ล้างค่า

รายละเอียดเพิ่มเติม

แชร์
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

คู่มือเตรียมสอบนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ สำนักงานกิจการยุติธรรม ปี 2563

รูปเล่ม : เป็นเล่มเย็บแม๊กติดเทปข้าง

สารบัญ

*ความรู้เกี่ยวกับสำนักงานกิจการยุติธรรม        

*ยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2561-2580

*นโยบายรัฐบาล

*แผนปฏิรูปประเทศ

*แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564)

*แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ

*แนวข้อสอบยุทธศาสตร์ชาติ

*แนวข้อสอบ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12

*พระราชบัญญัติพัฒนาการบริหารงานยุติธรรมแห่งชาติ พ.ศ. 2549

*ร่างแผนแม่บทการบริหารงานยุติธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2562-2565)

*การบริหารทรัพยากรบุคคล

*การพัฒนาบุคลากรในองค์กร

*การจัดทำและพัฒนาหลักสูตรการฝึกอบรมและการติดตามประเมินผลการฝึกอบรม

*ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดทำ/บริหารและติดตามแผนงาน/โครงการ

*แนวทางการเตรียมบุคลากรก่อนเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมและแนวทางการพัฒนาบุคลากรในกระบวนการ

ยุติธรรม ตาม มติ ครม.

*แนวข้อสอบ นักทรัพยากรบุคคล (200 ข้อ)

*แนวข้อสอบ Conversation

*แนวข้อสอบความเข้าใจในการอ่านบทความ (Reading Comprehension)

*การเขียน Writing

*เทคนิคการสอบสัมภาษณ์      

 

Facebook Comments
สมัคร งาน สอบ ก.พ. ภาค ก. งานราชการ สอบ ก.พ. ภาค ก. รับสมัคร สอบ สอบ ก.พ. ภาค ก. 2557 สอบ สอบ ก.พ. ภาค ก. 57 สอบ ก.พ. ภาค ก. เปิดสอบ

รวมแนวข้อสอบ แจกฟรี!! ภาค ก. ก.พ. คลิกที่นี่!! new

สนใจหนังสือคู่มือ ภาค ก. ก.พ. หรือ

คอร์สติวเข้ม ภาค ก. ก.พ. หรือ

DVD+ชุดคู่มือเตรียมสอบ ภาค ก. ก.พ.

ที่จัดทำโดย.. The Best Center คลิกที่นี่

โทรสอบถาม Tel: 0-2318-6868,081-4969907 หรือ Line ID: @thebestcenter


แชร์
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

ข้อมูลเพิ่มเติม

รูปแบบสินค้า

,

Cart
Your cart is currently empty.