ส่วนลดพิเศษ 10% บริการส่งด่วนฟรี หาเจอทุกเล่ม บริการส่งหนังสือตามสั่ง บริการเก็บเงินปลายทาง

BC-7202 คู่มือสอบนิติกร กรมบังคับคดี ออกใหม่ปี 2560

260.00 ฿

หมวดหมู่: ป้ายกำกับ: ,

คำอธิบาย

แชร์

BC-7202 คู่มือสอบนิติกร กรมบังคับคดี ออกใหม่ปี 2560

สารบัญ

* ความเป็นมา วิสัยทัศน์ พันธกิจ  ค่านิยม  อำนาจหน้าที่  โครงสร้าง            

*พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539

– แนวข้อสอบ พรบ. วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 30

*พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540

            -แนวข้อสอบ พรบ. ข้อมูลข่าวสาร ของราชการ พ.ศ. 2540

            แนวข้อสอบ พรบ.ระเบียบข้าราชการพลเรือนพ.ศ. 2551

*ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการพ.ศ. 2547

– แนวข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.2557        

แนวข้อสอบ กฎหมายล้มละลาย

แนวข้อสอบ ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง

แนวข้อสอบ กฎหมายลักษณะพยาน

แนวข้อสอบ วิชากฎหมายแพ่งและพาณิชย์

Facebook Comments

แชร์
Cart
Your cart is currently empty.