ส่วนลดพิเศษ 10% บริการส่งด่วนฟรี หาเจอทุกเล่ม บริการส่งหนังสือตามสั่ง บริการเก็บเงินปลายทาง

BC-6779 คู่มือสอบเจ้าพนักงานธุรการ กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน

250.00 ฿

ประกอบด้วยเนื้อหา พรบ และเจาะข้อสอบ

คำอธิบาย

แชร์

BC-6779  คู่มือสอบเจ้าพนักงานธุรการ กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน

ประกอบด้วยเนื้อหา พรบ และเจาะข้อสอบ

* ประวัติความเป็นมา โครงสร้าง วิสัยทัศน์ พันธกิจ ภาระหน้าที่                         

*ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗

     –เจาะข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗

*งานด้านธุรการ และกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับงานด้านธุรการ                                                                   

     –  เจาะแนวข้อสอบงานธุรการ

      –  เจาะข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณพ.ศ. ๒๕๒๖และที่แก้ไขเพิ่มเติม

 (ฉบับที่ ) พ.ศ. ๒๕๔๘

     – เจาะข้อสอบ ความรู้เกี่ยวกับการวิเคราะห์ข้อมูลเหตุการณ์ทางเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม

และการเมือง

*ความรู้เกี่ยวกับพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน

     –  เจาะข้อสอบ ความรู้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์พื้นฐาน ชุดที่ 1

     –  เจาะข้อสอบ ความรู้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์พื้นฐาน ชุดที่ 2      

     –  เจาะข้อสอบ ความรู้และทักษะด้านภาษาอังกฤษ ชุดที่ 1

     –  เจาะข้อสอบ ความรู้และทักษะด้านภาษาอังกฤษ ชุดที่ 2

Facebook Comments

แชร์
Cart
Your cart is currently empty.