ส่วนลดพิเศษ 10% บริการส่งด่วนฟรี หาเจอทุกเล่ม บริการส่งหนังสือตามสั่ง บริการเก็บเงินปลายทาง

BC-6809 คู่มือสอบนักวิชาการพลังงาน กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน

260.00 ฿

ประกอบด้วยเนื้อหา พรบ และเจาะข้อสอบ

คำอธิบาย

แชร์

ฺBC-6809  คู่มือสอบนักวิชาการพลังงาน กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน
ประกอบด้วยเนื้อหา พรบ และเจาะข้อสอบ

*ประวัติความเป็นมา โครงสร้าง วิสัยทัศน์ พันธกิจ ภาระหน้าที่                   

*ความรู้ความเข้าใจด้านวิศวกรรมศาสตร์

               –เจาะข้อสอบ ด้านวิศวกรรมศาสตร์

*ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์               

                –เจาะข้อสอบ ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์

*ความรู้เกี่ยวกับการอนุรักษ์พลังงาน /พลังงานทดแทน

* แผนพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก  พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๗๙

*แผนอนุรักษ์พลังงาน (พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๗๙)

*ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗

               –เจาะข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗
เจาะข้อสอบพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร ของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐
เจาะข้อสอบ ความรู้เกี่ยวกับการวิเคราะห์ข้อมูลเหตุการณ์ทางเศรษฐกิจสังคม

*สิ่งแวดล้อมและการเมือง

             – เจาะข้อสอบ ความรู้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์พื้นฐาน ชุดที่ 1.

             –เจาะข้อสอบ ความรู้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์พื้นฐาน ชุดที่ 2.  

              –เจาะข้อสอบ ความรู้และทักษะด้านภาษาอังกฤษ ชุดที่ 1.

             –เจาะข้อสอบ ความรู้และทักษะด้านภาษาอังกฤษ ชุดที่ 2.            

             -เจาะข้อสอบนักวิชาการพลังงาน                                                                                               

Facebook Comments

แชร์
Cart
Your cart is currently empty.