ส่วนลดพิเศษ 10% บริการส่งด่วนฟรี หาเจอทุกเล่ม บริการส่งหนังสือตามสั่ง บริการเก็บเงินปลายทาง

BC-6816 คู่มือสอบธนาคารออมสิน ใช้ได้ทุกระดับ

280.00 ฿

ประกอบด้วยการเจาะเนื้อหา ประวัติ และเจาะข้อสอบ

คำอธิบาย

แชร์

BC-6816  คู่มือสอบธนาคารออมสิน ใช้ได้ทุกระดับ
ประกอบด้วยเนื้อหา และเจาะข้อสอบ

*  ประวัติธนาคารออมสิน ภารกิจ และการกำเนิดคลังออมสิน

*วิสัยทัศน์  พันธกิจ ค่านิยม

*  ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป Aptitude Test                

                –  คณิตศาสตร์ทั่วไป

                –  อนุกรมและเลขเรียงลำดับ (Number Series)

                –  เงื่อนไขทางภาษา

                –  เงื่อนไขทางสัญลักษณ์

                –  สถิติ กราฟ และวิเคราะห์ข้อมูล

                –  การสรุปความ อุปมา-อุปไมย  และตรรกศาสตร์

                –  รวมแนวข้อสอบอุปมาอุปไมยและกลุ่มเข้าพวกและไม่เข้าพวก

 *  มิติสัมพันธ์

*  ภาคภาษาไทย

                –  เจาะข้อสอบ ชุดที่ 1

                –  เจาะข้อสอบ ชุดที่ 2
                –  เจาะข้อสอบ ชุดที่ 3

                –  เจาะข้อสอบ ชุดที่ 4

               –  เจาะข้อสอบ ชุดที่ 5

                –  เจาะข้อสอบ ชุดที่ 6

                –  เจาะรวมแนวข้อสอบภาคคณิตศาสตร์และภาษาไทย อีก 100 ข้อ

*   เจาะแนวข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ

                –  เจาะแนวข้อสอบภาคไวยากรณ์และคำศัพท์

                –  เจาะแนวข้อสอบบทสนทนา

                –  เจาะแนวข้อสอบภาคคำศัพท์

                –  เจาะแนวข้อสอบความเข้าใจเนื้อเรื่องที่อ่าน

Facebook Comments

แชร์
Cart
Your cart is currently empty.