loader-image

BC-7226 คู่มือสอบนักจัดการงานทั่วไป กรมบังคับคดี ออกใหม่ 2560

260.00 ฿

รายละเอียดเพิ่มเติม

แชร์

BC-7226 คู่มือสอบนักจัดการงานทั่วไป กรมบังคับคดี ออกใหม่ 2560

ประกอบด้วย

*ความเป็นมา วิสัยทัศน์ พันธกิจ  ค่านิยม  อำนาจหน้าที่  โครงสร้าง

แนวข้อสอบ พรบ.ระเบียบข้าราชการพลเรือนพ.ศ. 2551

แนวข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.2557

แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณพ.ศ. 2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2548

แนวข้อสอบพรฎ.ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 

*พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540

แนวข้อสอบ พรบ. ข้อมูลข่าวสาร ของราชการ พ.ศ. 2540

*การวิเคราะห์

*การวางแผน

*การประสานงาน

*การจัดการองค์การ                                                                              

แนวข้อสอบ การวิเคราะห์ และการวางแผนงาน

แนวข้อสอบ การบริหารงานบุคคลภาครัฐ

แนวข้อสอบ งานประชาสัมพันธ์

แนวข้อสอบ นักจัดการงานทั่วไป  

Facebook Comments
สมัคร งาน สอบ ก.พ. ภาค ก. งานราชการ สอบ ก.พ. ภาค ก. รับสมัคร สอบ สอบ ก.พ. ภาค ก. 2557 สอบ สอบ ก.พ. ภาค ก. 57 สอบ ก.พ. ภาค ก. เปิดสอบ

รวมแนวข้อสอบ แจกฟรี!! ภาค ก. ก.พ. คลิกที่นี่!! new

สนใจหนังสือคู่มือ ภาค ก. ก.พ. หรือ

คอร์สติวเข้ม ภาค ก. ก.พ. หรือ

DVD+ชุดคู่มือเตรียมสอบ ภาค ก. ก.พ.

ที่จัดทำโดย.. The Best Center คลิกที่นี่

โทรสอบถาม Tel: 0-2318-6868,081-4969907 หรือ Line ID: @thebestcenter


แชร์
Cart
Your cart is currently empty.