ส่วนลดพิเศษ 10% บริการส่งด่วนฟรี หาเจอทุกเล่ม บริการส่งหนังสือตามสั่ง บริการเก็บเงินปลายทาง

BC-7240 คู่มือสอบครูผู้ช่วย ความสามารถทั่วไปและความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับคุณธรรม จริยธรรม ……. กศจ .ใหม่ปี 2560

260.00 ฿

เจาะประเด็นตรงข้อสอบใหม่สอบครูผู้ช่วยปี 2560 นี้

คำอธิบาย

แชร์

BC-7240 คู่มือสอบครูผู้ช่วย ความสามารถทั่วไปและความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับคุณธรรม จริยธรรม ……. กศจ .ใหม่ปี 2560

สารบัญ

*ความสามารถด้านตัวเลข     

แนวข้อสอบ การคิดเลขสรุปเหตุผลเกี่ยวกับตัวเลขและข้อมูลต่างๆ

แนวข้อสอบ โจทย์การอ่านและวิเคราะห์ข้อมูลจากตาราง

*ความสามารถด้านภาษาไทย

แนวข้อสอบ การอ่านจับใจความสำคัญ  ชุดที่ 1
– 
แนวข้อสอบ การอ่านจับใจความสำคัญ  ชุดที่ 2
– 
แนวข้อสอบ การสรุปความ
แนวข้อสอบ การตีความ
แนวข้อสอบ การเรียงข้อความ

– แนวข้อสอบ การสะกดคำ
แนวข้อสอบ การอ่านคำ
แนวข้อสอบ การแต่งประโยค                                   

*ความสามารถด้านเหตุผล                                                        

– แนวข้อสอบ การสรุปความทางตรรกศาสตร์

แนวข้อสอบ อุปมาอุปไมย

ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับคุณธรรม จริยธรรม และอุดมการณ์ของความเป็นครู มาตรฐานวิชาชีพทางการศึกษา และมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน

*คุณธรรม จริยธรรม และอุดมการณ์ของความเป็นครู

*มาตรฐานด้านความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ

*มาตรฐานด้านการปฏิบัติงาน มาตรฐานด้านการปฏิบัติตน

*มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน

– แนวข้อสอบ คุณธรรม จริยธรรม และอุดมการณ์ของความเป็นครู

– แนวข้อสอบ มาตรฐานด้านความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ

แนวข้อสอบ มาตรฐานด้านการปฏิบัติงาน มาตรฐานด้านการปฏิบัติตน มาตรฐานทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Facebook Comments

แชร์
Cart
Your cart is currently empty.